Rezultaty projektu Baza PPOP

Ważnym elementem Bazy PPOP jest łączenie informacji sektora publicznego z różnych obszarów.

Baza PPOP umożliwia:

 1. szybkie znalezienie informacji na temat projektów/programów z danego obszaru tematycznego,
 2. nie powielanie i nie kopiowanie w złym tego słowa znaczeniu projektów/programów już zrealizowanych lub trwających,
 3. powracanie do niektórych projektów/programów i rozwijanie tych, które po latach mają większe perspektywy i możliwości,
 4. wykorzystanie rezultatów dotychczas realizowanych projektów/programów w postaci analiz, raportów z badań, wytycznych, czy publikacji, jak również rozwinięcie, uzupełnienie bądź utworzenie nowych.

Skutki utworzenia Bazy PPOP to m.in.:

 1. ponowne efektywne wykorzystanie informacji publicznej (zgodnie z obowiązującymi wytycznymi),
 2. dostęp publiczny do takiej bazy danych wpłynie na zwiększenie efektywności kolejnych programów non profit,
 3. możliwość sprawdzenia w bazie przez ekspertów oceniających aktualne wnioski konkursowe, czy nie są one powielane (baza pomocniczo-informacyjna dla organów monitorujących udzielanie dotacji),
 4. element kontroli obywatelskiej – każdy obywatel będzie mógł zapoznać się z dotychczas realizowanymi projektami/programami, ich założeniami oraz wnioskami,
 5. aktywne zaangażowanie użytkowników w tworzenie Bazy PPOP,
 6. połączenie informacji sektora publicznego z różnych obszarów,
 7. powstanie wartościowego źródła wiedzy z zakresu tematyki obejmującej działalność pożytku publicznego oraz realizację zadań publicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z rezultatami naszych projektów:

Raport statyczny (PDF, 1,1mb)Raport statystyczny – badający obszar tematyczny z zakresu działalności pożytku publicznego programów/projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.


Analiza Prawna (PDF, 0,5mb)Analiza prawna – dotycząca możliwości ponownego wykorzystywania rezultatów (w postaci analiz, raportów z badań, podsumowań, wytycznych, publikacji itp.) programów/projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.


Wytyczne w zakresie możliwości ponownego wykorzystania (PDF, 0,5MB)Wytyczne – w zakresie możliwości ponownego wykorzystywania rezultatów (w postaci analiz, raportów z badań, podsumowań, wytycznych, publikacji itp.) programów/projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Joanna-_Nowicka_OpracowanieOpracowanie – dotyczące zasad udostępniania informacji publicznej obywatelom.


Magdalena_Kasprzak_InstrukcjaInstrukcja – w sprawie dostępu do informacji publicznej i ponownego jej wykorzystania.


Ines_Niemczewska_RaportRaport statystyczny – badający obszar tematyczny z zakresu działalności pożytku publicznego projektów/programów realizowanych przez organizacje pozarządowe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.